Chúng ta nên cảm thấy thoải mái hơn với sự lơ đãng, và thay vì cự tuyệt nó, hãy chấp nhận nó.
25.11.2016
Duy nhất trên Trạm: Trích dẫn chương 1 cuốn sách triết học: How to Think More About Sex
22.11.2016
Cũng đừng hóa vàng chiếc Iphone 7.
21.11.2016
Tình yêu xuất phát từ sự hoài mong cuồng loạn, từ sự khao khát vươn tới mục tiêu chứ không phải sự vui sướng khi đạt được nó
18.08.2016
Thong thả, ân cần, khôn khéo, Luc Ferry kể lại câu chuyện triết học của loài người từ thời cổ đại cho tới xã hội đương đại theo hình dung và cách thức...
01.08.2016