Nghịch lý là ta nhìn ra ngoài cửa sổ không phải để biết những gì đang diễn ra ngoài kia, mà là một hành động nhằm khám phá thế giới nội tâm của chính...
30.11.2016