"Đừng dè chừng trong tình yêu. Hãy chiến đấu vì nó." là những gì tiểu thuyết của Musso luôn nhắn gửi và truyền cảm hứng cho độc giả trên toàn thế giới.
03.02.2021