Đó chính là màu bạn cần mặc cho bức ảnh đại diện trên profile của mình.
03.04.2017