Khúc chiến ca của mẹ hổ

Tác giả : Amy Chua

(3 lượt đánh giá)

Khúc Chiến Ca Của Mẹ Hổ (2011) là cuốn sách chia sẻ những kinh nghiệm của Amy Chua trong quá trình nuôi dạy những đứa trẻ thuộc thế hệ thứ ba trong gia đình theo những quan niệm truyền thống của cha mẹ bà. Trong cuốn sách này, bà không chỉ đưa ra một quan điểm sâu sắc, gây nhiều tranh cãi về cách làm cha mẹ, mà còn chia sẻ hồi ký của Mẹ Hổ - một nhân vật vô cùng nghiêm khắc nhưng hết lòng yêu thương con cái.

Tags: