Tổng kết

Thông điệp chính trong cuốn sách này là:
 
Cả nam và nữ đều có bản chất lang chạ, và tiến hóa theo hướng quan hệ tình dục với rất nhiều bạn tình khác nhau. Hệ thống hôn phối độc thê dựa trên cấu trúc gia đình hạt nhân là một sản phẩm văn hóa và không phù hợp với những tính cách tự nhiên của ta. Tuy nhiên, những niềm tin sai lầm về sự chung thủy tình dục và "tình yêu đích thực" vẫn tồn tại dai dẳng, dẫn tới sự kiệt quệ cảm xúc và nhiều khi là cả bệnh tật.
 
 
Trạm Đọc
Theo Blinkist