5. Xét về hành vi tình dục, chúng ta khá tương đồng với người họ hàng gần nhất của mình

Con người có chung gốc gác với rất nhiều loài linh trưởng, trong đó gần gũi nhất về mặt di truyền với loài tinh tinh và tinh tinh lùn, với khác biệt DNA chỉ 1.6%.
 
Vậy nên, nếu chúng ta muốn hiểu được các nền tảng trong hành vi của mình, ta có thể nhìn vào những người anh em này để loại suy về bản chất tự nhiên của con người.
 
Ví dụ, tinh tinh lùn và tinh tinh có đời sống tình dục rất chủ động và lang chạ.
 
Chúng đều sống trong các bầy nhỏ, khăng khít, với các mối liên hệ xã hội phức tạp được thắt chặt bởi quan hệ tình dục ngẫu hứng. Trong các bầy của mình, con tinh tinh lùn và tinh tinh cái có địa vị cao, và sử dụng tình dục để giải quyết những bất đồng giữa các con đực. Đặc biệt, trong các bầy tinh tinh lùn, tình dục xã giao đã thúc đẩy những nhóm xã hội rất bình đẳng, yên bình do con cái nắm quyền.
 
Thường, con cái sẽ quan hệ kiểu "tàu nhanh" với rất nhiều con đực. Hơn nữa, con tinh tinh và tinh tinh lùn cũng có thể đạt khoái cảm và thích thú khi quan hệ bằng miệng và hôn nhau.
 
Nghe thân quen không?
 
Đó là bởi vì nó rất giống với phong cách sống của những người săn bắn hái lượm được miêu tả trước đây, trong đó tình dục được chia sẻ đều giữa mọi thành viên trong cộng động.
 
Vì vậy, ta có thể nói rằng niềm tin truyền thống và đương đại về bản chất độc thê của con người chỉ là thiển cận.
 
Trên thực tế, nếu ta muốn tìm ra một loài linh trưởng biểu hiện hành vi đơn thê kiểu đó, ta phải đi ngược lại dòng lịch sử tiến hóa để gặp người họ hàng xa, con vượn (gibbon), loài sống một cuộc đời cô tình với bạn đời của mình.
 
Bên cạnh những điểm tương đồng đến kinh ngạc trong hành vi giữa con người với loài tinh tinh và tinh tinh lùn, chúng ta còn có một số đặc điểm giải phẫu học giống nhau. Như sẽ thấy trong phần tiếp theo, chúng bao gồm kích thước dương vật và tinh hoàn đực khá lớn, những đặc điểm sinh lý phục vụ và hỗ trợ cho đời sống tình dục lăng nhăng.