1: Cuốn sách này có gì dành cho tôi? Hãy tìm hiểu thứ gì đã nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp của một quốc gia!

Liệu bạn có thể vừa sinh ra đã trở thành doanh nhân với thiên phú “sáng tạo”? Theo như Senor và Singer, đất nước Israel có thể cho bạn một bệ phóng như thế.

 

Bài tóm tắt sẽ chỉ ra làm thế nào Israel trở thành cường quốc thế giới trong lĩnh vực sáng tạo và kinh doanh.

Nền văn hóa và yếu tố địa chính trị khiến Israel quy tụ được những công ty khởi nghiệp bền vững, sáng tạo có thể tạo dựng mọi thứ từ xe điện cho đến hệ thống chuyển tiền.

Vậy nên nếu bạn tò mò muốn biết làm thế nào mà những yếu tố xã hội và kinh tế đặt nền móng cho những phi vụ khởi nghiệp thành công thì Israel là một quốc gia đáng để nghiên cứu.

Trong bài tóm tắt này, bạn sẽ khám phá:

  • Làm thế nào ý tưởng của Israel phá bỏ những rào cản thường gặp khi sử dụng phương tiện điện.
  • Người Israel đã sống chung với ý niệm chống phân cấp thứ bậc như thế nào.
  • Quá trình quân đội tạo những câu chuyện kinh doanh thành công rực rỡ.