9: Sức mạnh của nhóm lợi ích

Kiến thức về kinh tế học, về chính sách công của các nhà kinh tế học, các nhà chính trị ngày càng tăng lên nhưng tại sao các Chính phủ lại có những quyết định đi ngược lại những kiến thức kinh tế, những chính sách công “hoàn hảo”?

 

Câu trả lời nằm ở “lợi ích nhóm” của các chính trị gia. Hãy nghe hai chính trị giao trao đổi với nhau: “Nếu ông ủng hộ nông dân sản xuất vải nỉ trong địa phương của tôi, tôi sẽ ủng hộ việc xây dựng toàn nhà vinh danh Ông Bingo trong địa phương của ông”.

Ngược lại với suy nghĩ thông thường,  dân chủ không có nghĩa là sẽ phục vụ cho quyền lợi của đa số. Những nhóm có thể chỉ chiếm tỷ lệ 2% nhưng thật sự quan tâm vấn đề nào đó, được  tổ chức tốt sẽ giành phần thắng so với nhóm 98% có lợi ích ngược lại nhưng không quan tâm sâu sắc, không được tổ chức và không có động cơ để “đấu tranh” đòi lợi ích.