Sức khỏe

Phương pháp đánh bại những hành vi "cứng đầu cứng cổ" từ nhà tâm lý học Viktor Frankl
20.08.2020
Chỉ những đứa trẻ cảm thấy an toàn mới dám liều. Người lớn nhát gan bởi vì họ chẳng bao giờ có thể cảm thấy an toàn.
22.07.2020
Biết cái gì không quan trọng cũng quan trọng không kém biết mình quan trọng điều gì.
02.07.2020
Tất nhiên, bạn không cần phải ước mình đau khổ để được hạnh phúc, nhưng bạn cần nó để cảm nhận hạnh phúc rõ hơn.
23.06.2020
Hãy sống dưới danh nghĩa ham muốn của bạn, nhưng nó là gì thì đừng để có "Trời" mới biết.
16.06.2020
Khám phá nỗi sợ là một cách đi tìm ham muốn.
26.05.2020
Thật dễ để nhớ những thứ bạn từng có, nhưng rất khó để quên những thứ bạn chưa bao giờ có!
25.05.2020
"Enough is enough"
27.04.2020