Từ sách đến đời

Chỉ những đứa trẻ cảm thấy an toàn mới dám liều. Người lớn nhát gan bởi vì họ chẳng bao giờ có thể cảm thấy an toàn.
22.07.2020
“If you want a happy ending, that depends, of course, on where you stop your story.” — Orson Welles
07.07.2020
Biết cái gì không quan trọng cũng quan trọng không kém biết mình quan trọng điều gì.
02.07.2020
Tất nhiên, bạn không cần phải ước mình đau khổ để được hạnh phúc, nhưng bạn cần nó để cảm nhận hạnh phúc rõ hơn.
23.06.2020
Hãy sống dưới danh nghĩa ham muốn của bạn, nhưng nó là gì thì đừng để có "Trời" mới biết.
16.06.2020
Khám phá nỗi sợ là một cách đi tìm ham muốn.
26.05.2020
Thật dễ để nhớ những thứ bạn từng có, nhưng rất khó để quên những thứ bạn chưa bao giờ có!
25.05.2020
Chúng ta chỉ có thể ép một người nhớ thứ gì đó: quên thì không thể.
19.05.2020