4: Một trong những trật thế giới ảnh hưởng nhất được bắt nguồn từ châu Âu.

Mặc dù chưa bao giờ tồn tại một trật tự thế giới thực sự, nhân loại đã gần như đạt được mục tiêu đó. Nó thành hình đầu tiên ở châu Âu khi Hiệp ước hòa bình Westphalia đặt nền tảng cho phong cách thực hành chính trị kiểu mới.
 
Đây là những gì đã xảy ra:
 
Giữa những năm 1618 và 1648, châu Âu bị tàn phá bởi Cuộc chiến 30 năm. Xung đột bắt đầu từ mâu thuẫn giữa các quốc gia theo Đạo Cơ Đốc và Tin Lành, nhưng nhanh chóng leo thang thành một loạt các cuộc chiến đẫm máu liên tiếp, tước đoạt mạng sống của hàng triệu người. Cuối cùng, các nhà ngoại giao từ nhiều nước đồng ý gặp mặt tại tỉnh Westphalia của Đức để thỏa thuận những hòa ước và sắp xếp những cuộc trao đổi trong tương lai.
 
Họ quyết định rằng mỗi quốc gia, bất kể diện tích, có quyền chủ quyền và tự quyết, và các nước khác được yêu cầu phải tôn trọng những quyền đó. Những nhà ngoại giao đồng ý rằng không có một chân lý nào đúng với tất cả các nước; vì vậy hiệp ước họ thông qua thừa nhận rằng có rất nhiều tín ngưỡng tồn tại ở châu Âu, tất cả chúng đều ngang nhau.
 
Kết quả là hòa ước Westphalia được tạo ra, một trật tự thế giới mới được thành lập giúp ổn định châu Âu. Vì vậy, cho dù nhiều điều khoản chính của hiệp ước có bất hợp lý trong thời hiện tại, vào thời điểm đó sự tôn trọng chủ quyền cơ bản của một đất nước là một khái niệm cực kì mới lạ và tuyệt nhiên quan trọng.
 
Trên thực tế, hòa nước này thành công tới mức nó tạo ra một hệ thống tương đối ổn định cho các quốc gia châu Âu đến tận thế kỉ 20. Các cuộc chiến nhỏ lẻ vẫn xảy ra, nhưng chưa bao giờ to lớn và tàn khốc như cuộc chiến 30 năm.
 
Nhờ thành công của nó, những nguyên tắc quan trọng nhất của hiệp ước thường được sao chép và vẫn là một phần của trật tự châu Âu cho đến ngày nay.
 
Nhưng lý do chính xác khiến trật tự châu Âu thành công rực rỡ là gì?