Thanh, thiếu niên có nên đọc sách self-help?
Thanh, thiếu niên có nên đọc sách self-help?
Với gần 100 triệu dân và hơn 95% dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ, văn hóa đọc trong khoảng 10 - 15 năm trở lại đây có nhiều tín hiệu tích cực. Ngày càng nhiều thanh niên, thiếu niên tìm đến với sách, trong đó sách self-help (còn gọi là “sách kỹ năng”) rất được bạn đọc độ tuổi 13 - 25 ưa chuộng. Tuy nhiên, đọc sách self-help như thế nào cũng là câu chuyện đáng nói...
 Theo Nguyễn Quốc Vương - Báo Hà Nội Mới
 
Tags: