Nguyên tắc 3:3:3 để có bài thuyết trình tiếng Anh hoàn hảo
Nguyên tắc 3:3:3 để có bài thuyết trình tiếng Anh hoàn hảo
Một lỗi phổ biến có thể biến bài thuyết trình tiếng Anh của bạn thành ác mộng chính là không biết cách sắp xếp bố cục bài nói. Một bài thuyết trình với nội dung lộn xộn, sử dụng quá nhiều thông tin mà không có sự tương tác với khán giả sẽ khiến bạn mất điểm.

Cùng #Thursday_with_Gamma tìm hiểu nguyên tắc 3:3:3 khi lập dàn ý cho bài thuyết trình tiếng Anh hoàn hảo nhé!

 

Ba thành phần của phần giới thiệu

 

 

 

  • Topic sentence (Câu chủ đề): cho biết chủ đề của bài thuyết trình

Cấu trúc tham khảo:

What I am going to talk about today is…: Hôm nay tôi sẽ trình bày về…

So the topic of my talk is…: Vì thế, chủy đề bài nói hôm nay là…

I’m here to talk about…:Tôi đứng đây để nói về…

  • Details (Chi tiết): cách diễn giải chủ đề và nội dung khán giả sẽ được nghe trong bài thuyết trình.

Cấu trúc tham khảo:

You will learn about…: Hôm nay, các bạn sẽ tìm hiểu…

Let me introduce…: Cho phép tôi giới thiệu về…

  • Concluding remark (Kết luận): trước khi đi vào Phần chính của bài thuyết trình, hãy đưa ra kết luận về tính hữu ích của bài thuyết trình.

Cấu trúc tham khảo:

I hope this talk will provide you with…: Tôi hy vọng bài nói này sẽ cung cấp cho các bạn…

So what I am pointing out here is that…: Vậy điều tôi muốn chỉ ra ở đây là…

 

Ba thành phần chính của phần chính:

 

  • Topic sentence (Câu chủ đề): đưa ra câu chủ đề cho mỗi phần

Cấu trúc tham khảo:

What I am going to talk about first is…: Trước tiên, tôi muốn nói về…

So first things first, …: Vậy điều quan trọng trước nhất là…

My first point is on…: Chủ điểm đầu tiên của tôi sẽ bàn về…

  • Supporting details (Thông tin chi tiết): cung cấp bằng chứng, dữ liệu, ví dụ bổ trợ cho câu chủ đề

Cấu trúc tham khảo:

As you see in these statistics,…: Như các bạn có thể thấy qua các số liệu thống kê này,...

Let me explain further what I mean by…: Hãy để tôi giải thích kỹ hơn về…

According to…: Theo như…

  • Concluding remark (Kết luận): trước khi chuyển sang ý tiếp theo, điểm lại các nội dung đã đề cập cho tới thời điểm hiện tại.

Cấu trúc tham khảo:

This means that…: Điều này có nghĩa là…

Before moving to my second point, I’d like to emphasize that…: Trước khi chuyển sang chủ điểm thứ hai, tôi muốn nhấn mạnh rằng…

 

Ba thành phần của phần kết luận:

 

  • Summary (Tóm tắt): tóm tắt nội dung của Phần chính

Cấu trúc tham khảo:

Let me run over the key points again: Hãy để tôi điểm lại những chủ điểm chính

I will briefly summarize the key points again: Tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn những chủ điểm chính lần nữa

  • Emphasize (Nhấn mạnh): nói về điều đặc biệt muốn nhấn mạnh hoặc muốn đề cập

Cấu trúc tham khảo:

I would suggest that…:Tôi cho rằng…

Before I finish, let me stress again…: Trước khi kết thúc, cho phép tôi nhấn mạnh lại…

  • Concluding remark (Kết luận): hoàn thiện nội dung bài thuyết trình bằng cách trích dẫn, đoạn phim

Cấu trúc tham khảo:

Let me close now with a story that summarizes my talk: Bây giờ cho phép tôi kết thúc bằng một câu chuyện tóm tắt nội dung bài nói hôm nay.

I’d like to leave you with the following thought: Tôi muốn nhắn nhủ với các bạn điều này.

 

Trở thành “Ngôi sao” báo cáo và thuyết trình với cuốn English Presentation do GAMMA phát hành.

GAMMA đem tới các sản phẩm học ngôn ngữ hữu ích và có chất lượng, với các dòng sản phẩm chính gồm: Gamma Test-prep, Gamma Junior (sách tiếng Anh cho học sinh phổ thông). Gamma Gen (sách từ vựng - ngữ pháp, tiếng Anh công sở)...

Mỗi tuần, GAMMA hẹn bạn vào ngày Năm trong chuyên mục THURSDAY WITH GAMMA với những tips học tiếng Anh siêu ngắn - siêu dễ.
Tags: