15 trích dẫn hay nhất của William Shakespeare về tình yêu và cuộc sống
15 trích dẫn hay nhất của William Shakespeare về tình yêu và cuộc sống
William Shakespeare, tác giả của Romeo và Juliet, Giấc mộng đêm hè, Julius Caesar, và Hamlet, cùng vô số tác phẩm văn học vĩ đại khác, được nhiều người coi là tác giả vĩ đại nhất của nước Anh. Và dưới đây là 15 trích dẫn hay nhất từ các tác phẩm của William Shakespeare. 

1/ “Be not afraid of greatness. Some are born great, some achieve greatness, and others have greatness thrust upon them.”― Twelfth Night (Đêm thứ mười hai)

Tạm dịch: Đừng sợ sự vĩ đại. Một số người sinh ra đã vĩ đại, một số đạt được được sự vĩ đại và những người khác bị sự vĩ đại thúc đẩy.

 

2/ “This above all: to thine own self be true, 

And it must follow, as the night the day,

Thou canst not then be false to any man.” - Hamlet

Tạm dịch: 

Trên hết:

Hãy thành thật với chính mình, 

Và phải theo nó, như đêm với ngày, 

Có vậy bạn mới không thể lừa dối bất kỳ ai. 

 

3/ “It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.”

Tạm dịch: Các vì sao không nắm giữ vận mệnh của chúng ta, mà là chính chúng ta.”

 

4/ “The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool.” - As You Like It 

Tạm dịch: Kẻ ngu dại tưởng mình khôn ngoan, nhưng người khôn ngoan lại thấy mình là kẻ ngốc.

 

5/ “Though she be but little, she is fierce!” - A Midsummer Night’s Dream (Giấc mộng đêm hè)

Tạm dịch: Cô tuy nhỏ, nhưng rất mạnh mẽ!

 

6/ “Love all, trust a few, do wrong to none.” - All’s Well That Ends Well

Tạm dịch: Hãy yêu tất cả, nhưng chỉ tin vài người và không làm gì sai trái. 

 

7/ “There is nothing either good or bad, but thinking makes it so.” - Hamlet

Tạm dịch: Không có gì tốt hay xấu, chỉ có suy nghĩ mới thứ quyết định tốt hay xấu.

 

8/ “Love looks not with the eyes, but with the mind, And therefore is winged Cupid painted blind.” - A Midsummer Night’s Dream (Giấc mộng đêm hè)

Tạm dịch: Không thể nhìn thấy tình yêu bằng mắt, mà bằng tâm trí, Và do đó Cupid có cánh nhưng lại bị mù. 

 

9/ “The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves.” - Julius Caesar

Tạm dịch: Brutus thân mến, lỗi không phải ở các vì sao của chúng ta mà ở chính chúng ta.

 

10/ “Hell is empty and all the devils are here.” - The Tempest (Giông tố)

Tạm dịch: Địa ngục là nơi trống rỗng, và đó là lý do tất cả quỷ dữ tụ họp ở đây.

 

11/ “We know what we are, but not what we may be.”

Tạm dịch: Chúng ta biết chúng ta là ai, nhưng không biết chúng ta có thể là ai.

 

12/ “Words are easy, like the wind; faithful friends are hard to find.” - The Passionate Pilgrim (Người hành hương thành tâm)

Tạm dịch: Lời nói rất dễ để nói ra, giống như gió vậy; nhưng người bạn trung thành thì rất khó tìm. 

 

13/ “The course of true love never did run smooth.” - A Midsummer Night’s Dream (Giấc mộng đêm hè)

Tạm dịch: Con đường của tình yêu đích thực không bao giờ suôn sẻ. 

 

14/ “With mirth and laughter let old wrinkles come.” - The Merchant of Venice (Người lái buôn thành Venice)

Tạm dịch: Hãy đón nhận nếp nhăn của tuổi già xuất hiện với  sự vui vẻ và tiếng cười.

 

15/  “Lord, what fools these mortals be!” - A Midsummer Night’s Dream (Giấc mộng đêm hè)

Tạm dịch: Lạy Chúa, những kẻ phàm trần này thật ngu ngốc làm sao! 

- Sưu tầm

Tags: