Phong cách đọc

Từ 244 bản thảo gửi về tham dự giải thưởng Văn học tuổi 20 lần 7, NXB Trẻ đã chọn lọc và giới thiệu đến bạn đọc 3 tác phẩm: truyện dài Kẻ săn...
18.06.2021
Với gần 100 triệu dân và hơn 95% dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ, văn hóa đọc trong khoảng 10 - 15 năm trở lại đây có nhiều tín hiệu tích cực. Ngày...
18.06.2021
Đọc không phải là một cuộc đua - hãy dành thời gian để học, nhớ lại và suy ngẫm
17.06.2021