6. Lời bạt

Những lời khuyên và gợi ý của tôi sẽ không giá trị nhiều nếu bản thân tôi không làm theo chúng. Sẽ thật buồn cười nếu tôi quảng bá một cuốn sách về tăng trưởng siêu tốc mà lại sử dụng cái gì đó khác chứ không phải là những chiến thuật trong đó? Mặc dù đã rút ra được vài bài học từ cách quảng bá của Tim Ferriss, nhưng cuốn sách này là một cơ hội để tôi áp dụng khoa học từ ngày đầu tiên với sự tự chủ hoàn toàn.

Bước 1: Hãy thử nghiệm ý tưởng của bạn theo cách ít tốn kém, cải tiến nó dựa trên những phản hồi rồi đưa ra thị trường.

Bước 2: Hãy loại bỏ bớt các rào cản; dùng những phương tiện và hệ thống mong muốn để tiếp cận những người dùng đầu tiên của mình.

Bước 3: Nhắm vào một yếu tố ngạc nhiên và những phản ứng từ khách hàng của bạn.

Bước 4: Hãy tạo danh sách email cho mình./.