3. Sự phát triển của tăng trưởng siêu tốc

Chuyên gia tăng trưởng siêu tốc là người vứt bỏ cuốn cẩm nang marketing truyền thống và thay thế nó chỉ bằng những gì có thể kiểm nghiệm, theo dõi và đánh giá được. Công cụ của họ là email, những quảng cáo-tính-tiền-theo-lượt-xem, nhật ký cá nhân điện tử (blog) và hệ thống giao diện lập trình ứng dụng thay cho các quảng cáo, truyền thông và tiền. Trong khi anh bạn marketing truyền thống theo đuổi những khái niệm mơ hồ như “xây dựng thương hiệu”, “chia sẻ ý tưởng” thì chuyên gia tăng trưởng siêu tốc tích cực tìm kiếm người dùng và sự tăng trưởng. Sau khi họ đã làm được, những người dùng đó sẽ thu hút thêm những người khác và những người khác đó sẽ thu hút thêm những người khác khác nữa. Họ là những nhà phát minh, người vận hành và chuyên viên cơ khí của cỗ máy phát triển tự bảo trì và tự quảng bá của mình để hướng đến sự khởi nghiệp thành công từ tay trắng.