Doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt với những thách thức về quản lý giá cả nhưng không có nhiều doanh nghiệp tìm ra cách giải quyết hiệu quả. Định giá sai lầm là cách nhanh nhất hủy hoại giá trị, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp

Combo sách Định Giá (Pricing Everything) - Tất cả những gì bạn cần biết về định giá sẽ hướng dẫn các nhà quản lý cách định giá sản phẩm phù hợp để để tạo ra sự cải thiện lợi nhuận ngay lập tức.

1/ TỪ BỎ THÓI QUEN GIẢM GIÁ (PRICING WITH CONFIDENCE)

2/ ĐỊNH GIÁ DỰA TRÊN GIÁ TRỊ (PRICING DONE RIGHT)

3/ NHỮNG ĐÒN TÂM LÝ TRONG ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM (PRICELESS)

Tags: