11: “Hãy đồng tâm hiệp lực” bằng cách đối xử với người khác với sự cởi mở và tôn trọng.

Chúng ta có thể thấy khắp nơi trong tự nhiên những ví dụ về sự đồng tâm hiệp lực. Kết quả mà sự đồng tâm hiệp lực mang lại vượt xa rất nhiều so với tổng kết quả của những cá nhân đơn lẻ.

 Người thực sự thành đạt sẽ biết cách vận dụng nguyên tắc này trong cuộc sống cũng như trong công việc. Đồng tâm hiệp lực với người khác nghĩa là tôn trọng sự khác biệt và sống cởi mở với mọi người. Mỗi người trong chúng ta đều có lăng kính cá nhân của riêng mình. Mỗi người trong chúng ta đều có những thế mạnh nào đó. Và bằng cách sử dụng những nguồn lực được chia sẻ, chúng ta có thể bù đắp được những điểm yếu cá nhân.

Đạt được điều này có nghĩa là vượt qua nhu cầu của bạn về một trật tự cố định và tính an toàn, và cũng có nghĩa là bắt đầu nhìn nhận những quan hệ tương hỗ của bạn với người khác như một cuộc phiêu lưu thú vị. Bạn nên coi kết quả của cuộc phiêu lưu này là hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình, và đón nhận nó bằng sự cởi mở trọn vẹn. Điều này đòi hỏi mỗi cá nhân phải có sự tự tin đáng kể ở bản thân, cũng như niềm tin sắt đá rằng sức mạnh kết hợp đem lại từ sự đồng tâm hiệp lực của các bên sẽ đem lại những điều gì đó lớn lao, tốt đẹp hơn nhiều lần so với việc một cá nhân tạo ra. Khi con người ta thực sự đồng tâm hiệp lực, họ sẽ biết lắng nghe lẫn nhau, biết đặt mình vào vị trí của người khác và biết tận dụng những đóng góp của người khác như một đòn bẩy để tạo nên điều vĩ đại.

Để có được bầu không khí cộng tác và tin tưởng này, các cá nhân trong một nhóm phải thực sự chín chắn, sẵn lòng đối xử với nhau đầy tôn trọng và đầu tư vào các mối quan hệ công việc của mình.

Thực ra kết quả gần như không thể đoán trước, làm việc đồng tâm hiệp lực cũng có thể dễ dẫn đến rối loạn. Nhưng bạn không được để điều này làm chùn bước. Ngược lại, bạn phải tập trung vào thực tế rằng, cuối cùng bạn sẽ đạt được một thành quả mà một cá nhân sẽ không thể nào đạt được.