Tổng kết

Thông điệp chính của cuốn sách này:

Thực sự thành đạt có nghĩa là hiểu rõ về điều mình muốn đạt được, và chủ động đưa các mục tiêu vào hành động. Điều này sẽ đạt được hiệu quả nhất bằng cách cố gắng đồng tâm hiệp lực với người khác, đầu tư vào các mối quan hệ lâu dài và duy trì lối sống cân bằng.

Cuốn sách này đem lại câu trả lời cho các câu hỏi sau:

Bằng cách nào bạn có thể tạo nên những thay đổi lâu dài đối với bản thân và duy trì hiệu quả cao trong dài hạn?

 • Để thay đổi, bạn phải hướng tới tính cách của mình, chứ không phải hành vi.
 • Phát triển tính cách bao gồm việc điều chỉnh các mô thức cá nhân phù hợp với các nguyên tắc phổ quát.
 • “Hãy mài sắc lưỡi cưa” nếu bạn còn muốn cưa tiếp.

Bằng cách nào bạn có thể đạt được những điều vĩ đại và xây dựng thế giới quanh mình một cách hiệu quả?

 • “Hãy chủ động” và làm chủ số phận của mình.
 • “Hãy bắt đầu từ mục tiêu xác định” – nếu bạn muốn đạt được điều gì đó, bạn cần những mục tiêu dài hạn và một bản tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân.
 • Để đạt được các mục tiêu, bạn cần phải hình dung hệ quả của mỗi hành động một cách hết sức sống động trước khi thực hiện hành động đó.
 • Nếu bạn muốn thực sự thành đạt, hãy luôn ghi nhớ “Ưu tiên cho những điều quan trọng nhất.”

Bằng cách nào bạn có thể kết hợp và đồng tâm hiệp lực thành công với người khác?

 • “Tư duy cùng thắng” giúp bạn đồng thời vừa có được miếng bánh cho mình, vừa có thể xây dựng những mối quan hệ lâu dài.
 • Tạo lập các mối quan hệ ổn định với người khác cũng như đầu tư vào các tài khoản tình cảm.
 • Nếu bạn muốn có thể ảnh hưởng đến người khác, “Hãy cố gắng thấu hiểu người khác trước khi mong người khác hiểu mình”.
 • “Hãy đồng tâm hiệp lực” bằng cách đối xử với người khác với sự cởi mở và tôn trọng.

Trạm Đọc

Cảm ơn bản dịch của Trần Ngọc Dung, từ Sách Lược

Theo Blinkist