Ra mắt sách về bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ra mắt sách về bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Toàn văn bài viết về lý luận, thực tiễn và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam cùng dư luận về bài viết đã được tập hợp in thành sách.

Ngày 16/5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công bố bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Ngay sau đó, bài viết đã được cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân trong nước, bạn bè, các chính đảng, chính khách, nhà khoa học, nghiên cứu lý luận và dư luận quốc tế quan tâm đón nhận, đánh giá cao.

 Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, báo Nhân DânThông tấn xã Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tuyển chọn, xuất bản cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ ra mắt sách diễn ra chiều 16/11 tại Hà Nội. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự buổi lễ.

Quang cảnh lễ ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Tài liệu nghiên cứu giá trị

Ông Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - giới thiệu về cuốn sách. Sách gồm 824 trang, kết cấu ba phần. Phần thứ nhất là toàn văn bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

Phần thứ hai tuyển chọn hơn 100 bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý và các tầng lớp nhân dân ở mọi vùng, miền Tổ quốc về bài viết của Tổng bí thư. Nội dung bài viết của các tác giả đã cụ thể hóa, làm phong phú thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn trong bài viết của Tổng bí thư.

“Hàng trăm bài viết của các tầng lớp nhân dân, từ cán bộ, đảng viên, giáo viên, kỹ sư, bí thư chi bộ, đến già làng, cán bộ hưu trí… đều thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với cơ đồ của dân tộc; niềm tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng; tình cảm yêu mến, quý trọng dành cho đồng chí Tổng bí thư”, ông Phan Xuân Thủy nói.

Phần thứ ba tuyển chọn 50 bài trao đổi, phỏng vấn, đánh giá của các học giả, nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế... về bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các bài viết cho thấy dư luận quốc tế đánh giá cao và đồng thuận với những luận điểm trong bài viết của Tổng bí thư.

Nhiều ý kiến của chính giới, các học giả cho rằng bài viết của Tổng bí thư đã đóng góp kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn cho chủ nghĩa xã hội thế giới, làm phong phú thêm tư tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo ban biên soạn, cuốn sách không chỉ cung cấp tài liệu nghiên cứu có giá trị, mà còn là định hướng quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, nắm vững, quán triệt, tiếp tục kiên định con đường xây dựng và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đ.T.

Lan tỏa nội dung, tư tưởng của cuốn sách

GS.TS Phùng Hữu Phú - Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương - nói bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị đặc biệt. Ông nêu ba yếu tố khiến bài viết thu hút sự quan tâm, ủng hộ, của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, cũng như các chính khách, học giả quốc tế.

Thứ nhất, bài viết đã trả lời trúng và đúng những vấn đề bức thiết của thời đại mà cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng các chính khách, học giả nước ngoài quan tâm: Chủ nghĩa xã hội là gì, vì sao chúng ta chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta cần làm gì, làm thế nào, mô hình nào là phù hợp...

Thứ hai, bài viết có sức thuyết phục vì tác giả, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội; kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là người cộng sản đúng nghĩa, một tác giả thuyết phục về trí tuệ và nhân cách.

Thứ ba, bài viết có sức lan tỏa rộng rãi vì tác giả chọn cách trình bày dung dị. Nội dung bài viết bàn về một vấn đề quan trọng, phức tạp, nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng không kinh viện, khô cứng mà lấy đời sống, thực tiễn để thuyết phục.

Ông Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - nói: “Chúng tôi tin tưởng rằng cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt hôm nay sẽ là tài liệu nghiên cứu có giá trị, phục vụ công tác tổng kết lý luận - thực tiễn, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đóng góp vào kho tàng lý luận của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế”.

Để phổ biến, lan tỏa nội dung, giá trị của cuốn sách đến đông đảo bạn đọc, song song với sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử, phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn.

Theo Zing News

Tags: