Vì sao con người tự phân loại lẫn nhau? Khi mà chẳng phải ai sinh ra cũng như nhau, đều là một sinh mạng được ban sự sống? Ai cho chúng ta cái quyền được...
15.05.2019
Đức Phật dạy: Người sống vì mình là đạo lý hiển nhiên, người không vì mình trời tru đất diệt.
12.02.2017