Giá trị của một người đàn ông thể hiện qua hành động chứ không phải lời nói. Bằng cách khiêm tốn, anh ta sẽ để kết quả chứng minh giá trị của mình....
04.02.2021