Chúng ta nên cảm thấy thoải mái hơn với sự lơ đãng, và thay vì cự tuyệt nó, hãy chấp nhận nó.
25.11.2016
Cũng đừng hóa vàng chiếc Iphone 7.
21.11.2016