Nếu có thể thoải mái liên kết với cảm giác bên trong, bạn sẽ điều khiển được cơ thể, cảm xúc và bản thân mình - Theo Tâm Lý Học Tội Phạm
07.12.2016
Làm sao để trở thành một thiên tài?
17.04.2016
Khi xem các biểu tượng cảm xúc (emoticons), người Mỹ xác định biểu cảm ở miệng, để xem đó là hạnh phúc hay đau buồn, trong khi đó người Nhật tìm thấy...
12.04.2016