Phong cách đọc

Makumbi giành giải Sách của năm cho cuốn tiểu thuyết “The First Woman” trong khi Lawrence nhận giải thưởng sách thiếu nhi đầu tiên cho “Eight Pieces of Silva”
01.06.2021
Là một phần của dự án eL.OV. Đọc mọi nơi, từ một...
30.05.2021
Sách nói là phân khúc phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực xuất bản, trở thành lựa chọn tối ưu của người dùng trong cuộc sống bận rộn.
29.05.2021
Đọc sách chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là với những cuốn sách dài và khó, không chỉ cần có kỹ năng cơ bản, việc chinh phục những cuốn sách này...
28.05.2021