Gia đình - Mối quan hệ

Không có thất vọng sẽ không có hy vọng, và cuộc sống trở nên không lối thoát. Thất vọng tạo ra cuộc đời và biến đổi cuộc đời.
01.09.2020
Lần đầu tiên cô sinh viên ấy công khai danh tính và ghi lại tường tận, chi tiết những gì cô đã trải qua trong bước ngoặt không mong muốn của cuộc đời...
31.08.2020
“If you want a happy ending, that depends, of course, on where you stop your story.” — Orson Welles
07.07.2020
Chúng ta chỉ có thể ép một người nhớ thứ gì đó: quên thì không thể.
19.05.2020
Chúng ta thực sự muốn gì khi chúng ta hứa
29.04.2020
Câu chuyện nào bạn đã thôi viết, đang viết, định ngưng viết và không thể ngừng viết là gì?
25.04.2020
"Sẽ có những đớn đau không thành lời, Sẽ có những vết thương theo một đời"
22.04.2020
“Có một thứ mà tôi vẫn hằng tin là tuyệt diệu nhất trong tất cả các kỳ tích khi lập nhóm và cùng trải qua hiểm nguy với nhóm leo...
18.04.2020