1: Những công ty từ-tốt-đến-vĩ-đại đã chuyển mình như thế nào

Cuốn sách bán chạy trước đó của Jim Collins Xây dựng để Trường tồn giải thích cách  các công ty lớn có thể duy trì hiệu suất cao và giữ vững vị thế. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng lớn mạnh. Do đó, một câu hỏi đặt ra là: Các công ty đi từ tốt đến vĩ đại như thế nào? Tại sao họ có thể làm nên sự khác biệt trong khi các đối thủ cạnh tranh chỉ có thể ở mức bình thường.

 Để trả lời những câu hỏi này, Jim Collins cùng nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu ba nhóm doanh nghiệp công của Mỹ trong dự án kéo dài 5 năm:

Những công ty từ-tốt-đến-vĩ-đại, là những công ty chỉ tăng trưởng ở mức bằng hoặc thấp hơn hiệu suất trung bình của thị trường chứng khoán trong 15 năm, trước khi chuyển mình để trở nên “vĩ đại”, hay nói cách khác là tạo ra lợi nhuận tích lũy cao hơn ít nhất 3 lần thị trường chứng khoán chung trong 15 năm.

Những công ty cùng tiềm năng, là những công ty chỉ duy trì ở mức bình thường hoặc thậm chí thu nhỏ lại mặc dù họ gần như có cùng cơ hội như các công ty từ-tốt-đến-vĩ-đại trong giai đoạn chuyển đổi.

Những công ty phát triển không bền vững, là những công ty chuyển đổi từ-tốt-đến-vĩ-đại trong thời gian ngắn nhưng rồi lại trượt dốc xuống dưới mức trung bình của thị trường chứng khoán sau khi vươn lên.

Trong quá trình nghiên cứu, Collins và nhóm của ông đã tìm hiểu hơn 6000 bài báo và 2000 trang phỏng vấn các giám đốc nhằm tìm ra những yếu tố nào khiến các công ty từ-tốt-đến-vĩ-đại làm nên sự khác biệt, và từ đó giúp các công ty khác làm tương tự.