Tổng kết

Những thông điệp chính trong cuốn sách là:

Các công ty có thể tạo nên bước nhảy vọt từ tầm thường trở thành vĩ đại bằng cách theo đuổi ý tưởng chiến lược đơn giản với người lãnh đạo và nhân sự phù hợp trong một môi trường kỷ luật nghiêm ngặt.

Hai câu hỏi được trả lời trong cuốn sách này:

Tại sao chúng ta nghiên cứu những công ty bình-thường-trở-thành-vĩ-đại?

  • Những công ty từ-tốt-đến-vĩ-đại có thể dạy chúng ta làm thế nào để có bước nhảy vọt

Cách quản lý chiến lược khiến những công ty bình-thường-trở-thành-vĩ-đại khác biệt với những công ty tầm thường khác như thế nào?

  • Tìm ra một “ý tưởng con nhím” đơn giản sẽ cho ta một lộ trình rõ ràng.
  • Thành công đến từ những tác động nhỏ gia tăng dần theo đúng hướng.
  • Công nghệ mới chỉ nên được coi là bàn đạp hướng đến mục tiêu, chứ không phải là mục tiêu.

Con người và văn hóa khiến những công ty bình-thường-trở-thành-vĩ-đại khác biệt với những công ty tầm thường khác như thế nào?

  • Những người lãnh đạo cấp độ 5 đem lại tiến triển thành công từ bình thường thành vĩ đại.
  • Tuyển đúng người vào đúng vị trí là nền tảng để trở nên vĩ đại.
  • Thành công là phải đối mặt với những thực tế phũ phàng, nhưng không bao giờ đánh mất niềm tin.
  • Người lãnh đạo phải tạo một môi trường nơi sự thật phũ phàng phải được phơi bày không chút e dè.
  • Văn hóa kỷ luật nghiêm ngặt rất cần thiết để tuân thủ ý tưởng con nhím đơn giản.

Trạm Đọc 

Cảm ơn bản Dịch: Hoàng Yên, bản Hiệu đính: Hà Trần, Từ Sách Lược

Theo Blinkist