Điểm sách

Kỷ nguyên 4.0 đã tạo ra những thay đổi sâu rộng trong...
03.07.2021
Tháng 10 năm 2014, Yousafzai cùng nhà hoạt động Kailash Satyarthi đã đạt được giải Nobel Hòa Bình vì “ cuộc đấu tranh đàn áp trẻ em và thanh thiếu niên cũng...
02.07.2021
Bao trùm tiểu thuyết Ếch là góc nhìn dân gian tới từ mọi khía cạnh: không gian, hình tượng, con người. Đặc biệt, là hình ảnh “ếch” xuyên suốt tác phẩm.
02.07.2021