Điểm sách

“Đừng trở nên xấu xa” (Don’t be evil) khiến người đọc bất ngờ với những thông tin ngồn ngộn về “thế giới” Big Tech - những đóng góp cùng những...
15.03.2023
Khi mới nghe tên “Tư duy thiết kế”, nhiều bạn đọc có thể hiểu lầm rằng đây là một kỹ năng chỉ dành riêng cho các nhà thiết kế. Tuy nhiên, đây lại...
14.03.2023
Cuốn sách “Marketing bệnh viện thực hành Tập 1 Khởi động” sẽ giúp ban lãnh đạo cũng như đội ngũ làm marketing của các bệnh viện công lập cũng như tư...
13.03.2023
Bộ sách “Hiệu ứng Lucifer” cho độc giả thấy mỗi cá nhân đều có thể dễ dàng sa ngã và bị cuốn theo sự tàn độc; nhưng trên hết phẩm giá của con...
10.03.2023
Lập pháp là một trong ba quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp, một thiết chế được sinh ra trong lòng nhân loại một cách muộn màng nhất nhưng lại được...
08.03.2023
Với tấm lòng mong muốn giữ gìn những gì gọi là hồn cốt của dân tộc, hai tác giả Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân đã lưu lại những câu...
03.03.2023