11: Tổng kết

Thông điệp chính trong cuốn sách này:
 
Các trật tự thế giới của các quốc gia khác nhau - tập hợp những niềm tin đại diện và định hướng tầm nhìn của họ về cách thế giới nên vận hành - là những nền tảng của các mối quan hệ quốc tế. Mặc dù một vài trật tự thế giới, như trật tự Westphalian được phát triển trong thế kỉ 17 ở châu Âu sau cuộc chiến 30 năm, được dựa trên sự tôn trọng chủ quyền lẫn nhau, không phải mọi tầm nhìn về thế giới đều được trang bị tốt để ngăn chặn xung đột.
 
Lời khuyên hành động
 
Hãy tôn trọng những người mà bạn tranh cãi: Lần tới khi bạn lao vào một cuộc tranh cãi nảy lửa, hãy nhớ tôn trọng những người đối thoại với bạn, kể cả những cử chỉ nhỏ như chào tất cả mọi người giống nhau cũng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn. Ví dụ, trong cuộc hội nghị diễn ra tại Hòa ước Westphalia, mọi nhà ngoại giao đều phải được đối xử như nhau bất kểquốc gia của họ có hùng mạnh tới đâu. Do đó, những mâu thuẫn được xoa dịu và kết quả đồng thuận lớn đã đạt được.
 
 
Trạm Đọc
Theo Blinkist