Tuyển tập

Tuy nhiên, định giá làm sao cho hợp lý, vừa tạo ra lợi nhuận cho công ty, vừa được lòng người tiêu dùng vẫn luôn là một bài toán khiến các nhà hoạch...
13.09.2021
Bộ sách là tri thức vỡ lòng phù hợp cho những bạn...
10.09.2021
Với nền tảng kỹ thuật số hiện đại, các ứng dụng công nghệ thông tin đóng một vai trò to lớn trong việc giải quyết thách thức do Covid-19 gây ra.
06.09.2021
Một số cuốn sách về lối sống, tâm lý gợi ý cách vượt qua những hoàn cảnh bức bối, tìm sức mạnh nội tâm, từ đó có cách điều chỉnh để sống, suy...
28.08.2021