Từ sách đến đời

Câu chuyện nào bạn đã thôi viết, đang viết, định ngưng viết và không thể ngừng viết là gì?
25.04.2020
"Sẽ có những đớn đau không thành lời, Sẽ có những vết thương theo một đời"
22.04.2020
“All my life, my heart has yearned for a thing I cannot name”.
21.04.2020
“Có một thứ mà tôi vẫn hằng tin là tuyệt diệu nhất trong tất cả các kỳ tích khi lập nhóm và cùng trải qua hiểm nguy với nhóm leo...
18.04.2020
"Don't wish too hard, or you'll get what you want."
16.04.2020
Khách hàng sẽ quên tới 90% những gì bạn truyền tải. Vậy làm thế nào để khách hàng quyết định hành động dựa trên những gì bạn nói nếu họ chỉ nhớ...
02.12.2019
Người hướng ngoại thường được cho là sôi nổi, có khả năng phát triển mạnh trong xã hội ngày này. Kiểu người hướng ngoại thường được mọi người...
29.10.2019