Dẫn dắt người dùng

Tác giả : Nir Eyal

Dẫn dắt người dùng

Tác giả : Nir Eyal

Dẫn dắt người dùng là cuốn sách viết về cách thức và lý do ta đưa một sản phẩm nào đó vào thói quen hàng ngày, thông qua các giai thoại và nghiên cứu khoa học. Nó cũng đưa ra lời khuyên cụ thể về việc phải làm sao doanh nghiệp mới có thể khiến sản phẩm của mình tạo lập thói quen cho khách hàng, đồng thời đào xới những vấn đề đạo đức phát sinh.

Ai nên đọc cuốn sách này?
Những ai muốn nắm được quá trình hình thành thói quen;
Những ai muốn thiết kế một sản phẩm mang lại thành công lớn hay cải thiện những thứ sẵn có;
Những ai muốn hiểu rõ cách thức vài sản phẩm lợi dụng xu hướng của chúng ta để tạo lập thói quen.
Tác giả cuốn sách này là ai?

Nir Eyal là một tác giả, giáo viên và là người cố vấn đã đưa ra lời khuyên cho những người khởi nghiệp và các doanh nghiệp khác liên quan đến việc thiết kế sản phẩm thành công. Chính ông cũng có hai công ty khởi nghiệp, cả hai sau đó đã được mua lại; Nir thường xuyên viết bài cho những tạp chí như Forbes, TechCrunchPsychology Today.

Thực hiện tóm tắt: Ứng dụng CheckIt