Câu chuyện nghệ thuật (E.H. Grombich)

Tác giả : E. H. Grombrich

Câu chuyện nghệ thuật (E.H. Grombich)

Tác giả : E. H. Grombrich

Câu Chuyện Nghệ Thuật (The Story of Art E.H. Grombrich) được in lần đầu năm 1950 và trong 70 năm qua, tác phẩm được dịch ra gần 30 thứ tiếng và hơn 8 triệu bản đã được bán ra trên toàn thế giới. Điều đó khiến tác phẩm trở thành cuốn sách nghệ thuật bán chạy nhất mọi thời đại.

Ai nên đọc cuốn sách này? Mọi độc giả yêu thích tìm hiểu về nghệ thuật
Tác giả cuốn sách này là ai?

Sinh ra ở Vienna vào năm 1909. Ông trở thành thành viên của Viện Warburg ở London vào năm 1936, và giữ chức vụ Giám đốc từ năm 1959 đến năm 1976. Ông là giáo sư chuyên về Lịch sử Truyền thống Cổ điển ở Đại học (Liên hợp) London. Ông được phong hàm Hiệp sĩ năm 1972; được trao Huân chương Công trạng năm 1988, cùng rất nhiều những giải thưởng và danh hiệu khác bao gồm The Goeth Prize (1994) và the Gold Medal of the City of Vienna (1994).