Những cuốn sách hiểu rõ con người ta giống như người cha, người mẹ yêu quý hoặc người bạn thân chí cốt luôn chấp nhận, và chịu đựng được những xúc...
15.02.2017
Một quyển sách hấp dẫn dài 600 trang của Jared Diamond: Sụp Đổ: Các Xã hội Đã Thất bại hay Thành công như thế nào. Bên trong cuốn sách là một nỗ lực sắp...
20.04.2016
Ariely lưu ý rằng "chúng ta nhanh chóng và dễ dàng tin vào những gì phát ra từ chính miệng mình", điều này có nghĩa là một khi chúng ta đặt lòng tin vào cái gì...
20.04.2016