"Ngủ ngon nhé, mộng đẹp nhé! Ôi, chia tách là nỗi thống khổ ngọt ngào biết mấy."
05.01.2021