Tôi chứng kiến những mặt tối trong sự nam tính của cha tôi và muốn trở thành một người khác đi.
06.10.2017