Ai cần học? Hay chỉ cần mở một công ty hoặc làm một công việc nào đó và kiếm về một ít tiền. Tìm đến việc học có chăng chỉ là sự lãng phí tiền...
09.03.2017
Trẻ con không thích đến trường, chúng thích tự do.
17.04.2016