Góc nhìn AQ

Tác giả :

(9 lượt đánh giá)

Cuốn sách này là một hành trình dẫn đến sự khám phá và nhìn nhận cuộc sống theo những góc nhìn có thể rất khác với bạn. Khi chúng ta tin tưởng một cách tuyệt đối vào một quan điểm, ý kiến hoặc giả thuyết, chúng ta có thể bị đóng khung trong việc hiểu và chấp nhận cái mới mẻ, khác biệt hoặc đối lập.

 

Tags: