Phong cách đọc

Những năm gần đây, nhà nghiên cứu giáo dục, dịch giả Nguyễn Quốc Vương được biết đến nhiều qua những hoạt động khuyến đọc trong cộng đồng và...
05.07.2021
Vil Bykov là nhà nghiên cứu văn học, dịch giả, nhà báo Nga, chuyên gia về văn học Mỹ thế kỷ XX và về cuộc đời và tác phẩm của Jack London (1876-1916). Ông...
04.07.2021
Chẳng biết cái ngày hôm ấy ngày gì, “những ngọn gió Hua Tát”(*) nổi lên, khiến “hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt”, từ trời cao từ đất sâu đồng...
04.07.2021
Gần đây, nhiều ấn phẩm và dự án sách của Việt Nam đã và đang được bán bản quyền ra thế giới - là những tín hiệu khởi sắc cho ngành xuất bản trong...
04.07.2021
Thị trường sách hiện nay ảnh hưởng như thế nào đến tiến trình văn học ở Nga? Tại sao chúng ta thấy rất ít tác phẩm có thể tồn tại với thời gian?...
03.07.2021
Ngành xuất bản là một trong những loại hình kinh doanh...
03.07.2021