Những Đứa Trẻ Nhớ Được Tiền Kiếp

Tác giả :

Những đứa trẻ nhớ được tiền kiếp” (tựa gốc: “Children who remember previous lives”) là quyển sách tóm tắt công trình nghiên cứu nổi tiếng về hiện tượng luân hồi của Tiến sĩ, Bác sĩ y khoa Ian Stevenson. Ông đã dành hơn 40 năm để nghiên cứu và xác minh gần 3.000 trường hợp trẻ em có ký ức về những trải nghiệm ở kiếp trước.

Ai nên đọc cuốn sách này?
Tác giả cuốn sách này là ai?