Khởi nghiệp tinh gọn

Tác giả : Eric Ries

Khởi nghiệp tinh gọn

Tác giả : Eric Ries

Khởi nghiệp tinh gọn giúp những nhà khởi nghiệp và các công ty công nghệ phát triển những mô hình kinh doanh bền vững. Cuốn sách khích lệ việc nhanh chóng đưa ra các mẫu sản phẩm mới, và chú tâm vào các dữ liệu phản hồi từ khách hàng. Phương pháp này được dựa trên các khái niệm về sản xuất tinh gọn và phát triển linh hoạt, và hiệu quả của nó được minh chứng qua phân tích các tình huống trong vài thập kỷ gần đây.

Ai nên đọc cuốn sách này?
Bất kỳ ai quan tâm đến sáng lập và/hoặc đang khởi nghiệp một công ty riêng
Bất kỳ ai hứng thú với việc phát triển sản phẩm một cách nhanh chóng và thử nghiệm chúng
Những nhà sáng lập, quản lý và nhân viên các công ty công nghệ
Tác giả cuốn sách này là ai?

Eric Ries là một nhà khởi nghiệp thành đạt - đồng sáng lập IMVU, một mạng xã hội sử dụng những hình đại diện 3D. Hiện nay, ông là một diễn giả và một nhà tư vấn được mọi người săn đón.