Đắc nhân tâm (2023)

Tác giả : Dale Carnegie

Đắc nhân tâm (2023)

Tác giả : Dale Carnegie

Cuốn sách kinh điển về học làm người ra đời năm 1936 đưa ra những quy tắc cơ bản về cách tạo ấn tượng ban đầu tốt đẹp và gây thiện cảm với người khác. Những lời khuyên của tác giả Carnegie được tiếp thêm sức mạnh bằng giai thoại của những người nổi tiếng, như các cựu tổng thống Mỹ.

 

Ai nên đọc cuốn sách này?
Những ai muốn học cách gây được ấn tượng ban đầu tốt đẹp và có sức thuyết phục với người khác
Nhân viên, nhà quản lý, chuyên gia tư vấn, giáo viên… và về cơ bản là những ai thường giao thiệp với mọi người
Tác giả cuốn sách này là ai?

Dale Carnegie (1888-1955) là một diễn giả người Mỹ, ông cũng là chuyên gia tư vấn về giao tiếp và khích lệ. Đắc nhân tâm (How to Win Friends & Influence People) là cuốn sách thành công nhất trong những cuốn sách mà ông đã xuất bản. Hơn 15 triệu bản đã được bán và cuốn sách được ghi nhận là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất về học làm người.