Xuất bản Pháp ra sao giữa đại dịch?
Xuất bản Pháp ra sao giữa đại dịch?
Covid-19 ảnh hưởng tới thị trường xuất bản Pháp, doanh thu chung đã giảm 2,3%, tuy vậy, mảng sách kỹ thuật số tăng trưởng 13,5%.

Trong đại hội (qua video) hôm 24/6, tổ chức Syndicat national de l'édition (Liên minh xuất bản quốc gia) của Pháp đã đưa ra số liệu bán sách và gọi đó là bằng chứng về “một khả năng phục hồi sách ở Pháp”.

Thông báo được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Emmanuel Macron phát biểu ở Pháp, từ nay đến mùa hè năm 2022, đọc sách là "một sự nghiệp vĩ đại của quốc gia".

Theo số liệu của Liên minh xuất bản quốc gia Pháp, doanh số bán sách vào năm 2020 đạt 2,74 tỷ EUR (3,268 tỷ USD), thể hiện “mức giảm vừa phải” là 2,3% so với năm 2019. Số lượng sách bán được là 422 triệu đơn vị vào năm 2020, theo thông tin từ các phương tiện truyền thông.

Số liệu về sách năm 2020 phản ánh cuộc sống và mối quan tâm của người Pháp trong giai đoạn khủng hoảng sức khỏe này: Nhu cầu đọc, hiểu, học tại nhà, giải trí, nấu ăn.

Trang Publishingperspectives dẫn lời Chủ tịch Liên minh xuất bản quốc gia Vincent Montagne: “Việc đóng cửa các hiệu sách trong ba tháng rưỡi có thể là một thảm họa đối với lĩnh vực của chúng tôi, nhưng sự phục hồi đặc biệt vào mùa hè và cuối năm 2020 đã chứng minh cho sự ủng hộ không ngừng của người Pháp đối với sách và những người bán sách”.

“Nó đã giúp mọi người nhận ra rằng sách và việc đọc là hàng hóa thiết yếu và cấu thành các vấn đề xã hội. Tất cả chúng ta, các tác giả, nhà xuất bản, người bán sách, thủ thư, độc giả có thể vui mừng trước quyết định của tổng thống đưa việc đọc sách trở thành một sự nghiệp vĩ đại của đất nước vào năm 2021”, Vincent Montagne nói.

Bên trong hiệu sách Shakespeare and Company ở Paris. Ảnh: Kiran Ridley/Getty.

Sách kỹ thuật số tăng trưởng

Giống nhiều thị trường có nền tảng xuất bản điện tử tốt sẽ không bị ảnh hưởng nhiều trong đại dịch, xuất bản Pháp có sự gia tăng của các định dạng kỹ thuật số.

Thị trường ​​xuất bản kỹ thuật số tăng 13,5%, tổng doanh thu 263,3 triệu EUR (314 triệu USD).

Số liệu của Liên minh xuất bản quốc gia Pháp cho thấy sự khác biệt lớn về tiêu thụ các thể loại sách trong năm 2020. Comics tăng 6%, manga tăng 29%, sách mỹ thuật giảm 36%, sách du lịch giảm 59%, sách văn học (lĩnh vực chủ chốt, thường chiếm 22,4% thị trường) tăng 2,4% vào năm 2020.

Liên minh này cũng chỉ ra sự suy thoái trong sản xuất vào năm 2020, sản lượng giảm từ 107.143 đầu sách được xuất bản vào năm 2019 xuống còn 97.326 đầu sách vào năm 2020, giảm 9,1%.

Số bản in cũng giảm 11,6% từ 516,8 triệu bản năm 2019 xuống 456 triệu bản năm 2020.

Đại dịch tác động xấu tới những cuốn sách đầu tay và tác giả ở nhiều nền xuất bản. Thị trường Pháp cũng vậy, sách mới xuất bản ở Pháp đã giảm 15% so với năm 2019. Trong khi đó, tiền bản quyền của các tác giả tăng 1,06% so với mức của họ vào năm 2019.

Theo Zing News

Tags: