Trong Đầu Có Giấu Con Voi

Tác giả :

(2 lượt đánh giá)

Thông qua cuốn sách Trong Đầu Có Giấu Con Voi, chúng ta sẽ được tìm hiểu về những động cơ ích kỷ chi phối phần lớn hành vi của con người mà chúng ta còn chưa ý thức được. Con người, về cơ bản, cũng là động vật, và sau cùng họ cư xử đúng như những gì bạn mong đợi. Mặc dù không phải lúc nào chúng ta cũng nhận thức đầy đủ về điều đó, nhưng nhiều hành động của chúng ta được thúc đẩy bởi bản năng sinh tồn và nhu cầu sinh sản. Do đó, chúng ta cố gắng thể hiện bản thân theo những cách thuận lợi để vượt mặt đồng loại trong cuộc chiến tranh giành tài nguyên và người bạn tình tiềm năng.

Tags: