Chấm Dứt Thói Trì Hoãn

Tác giả :

(1 lượt đánh giá)

Dựa trên hơn 100 nghiên cứu khoa học về cơ chế hoạt động của bộ não, cuốn sách tạo ra một "chương trình" giúp bạn giải quyết triệt để thói trì hoãn. Tác giả Petr Ludwig cho thấy rằng việc chấm dứt sự trì hoãn là điều cần thiết để phát triển ý thức về mục đích và có một cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn hơn.

 

Tags: