Những Đòn Tâm Lý Trong Thuyết Phục

Tác giả : Robert Cialdini

Những Đòn Tâm Lý Trong Thuyết Phục

Tác giả : Robert Cialdini

Những đòn tâm lý trong thuyết phục (1984) giải thích chi tiết những nguyên tắc cơ bản của đòn thuyết phục để nhận được sự đồng ý, bao gồm việc các chuyên gia như nhân viên bán hàng, người quảng cáo hay những kẻ lừa đảo đã sử dụng để tác động lên chúng ta như thế nào. Biết được những nguyên tắc này sẽ giúp bạn trở thành một người thuyết phục cao tay và giúp bạn tránh được các ý định thao túng mình.

Ai nên đọc cuốn sách này?
Bất cứ ai làm việc trong ngành tiếp thị hoặc bán hàng
Bất cứ ai đôi khi thấy khó để nói KHÔNG với nhân viên bán hàng
Bất cứ ai quan tâm đến quá trình chúng ta đưa ra quyết định liên tục bị thao túng như thế nào.
Tác giả cuốn sách này là ai?

Tiến sĩ Robert B. Cialdini là một giáo sư trong cả ngành tâm lý và tiếp thị. Cuốn Những đòn tâm lý trong thuyết phục được viết dựa trên 35 năm thực hiện nghiên cứu dựa-vào-bằng-chứng trên những hiện tượng thao túng và điều khiển. Tiến sĩ Cialdini cũng điều hành một văn phòng tư vấn tập trung vào hoạt động giảng dạy và thực hiện nghiên cứu về hoạt động kinh doanh hợp pháp.